Idiclofenackopen.nl, gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (”u”). Onze diensten bestaan uit het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen en andere Diensten (de “Diensten”). Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten.

diclofenackopen.nl acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, diclofenackopen.nl gerelateerde websites en Diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25 mei 2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die diclofenackopen.nl aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.